Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Informacja

Utworzono dnia 27.03.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że zgodnie z wykazem jednostek, które zaangażowały się w pomoc na rzecz mieszkańców w zakresie wsparcia psychologicznego pn. "Wsparcie psychologiczne dla osób poddanych izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie" można zgłosić się do :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

604 710 264


518 269 991

   środy i piątki
od 16:00 do 18:00

w poniedziałki
od 14:30 do 16:30.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie

 

601 640 631
504 547 597

604 710 264
509 140 181

pn. - pt.
8.00-12.00
8.00-12.00

12.00-16.00
12.00-16.00

 

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 19.03.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, porady psychologiczne będą udzielane telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.00 pod numerem telefonu: (87) 644-54-30 wew. 44.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 12.03.2020

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że Ośrodek pracuje bez zmian, a jego pracownicy pozostają do dyspozycji osób potrzebujących. Załatwiane będą sprawy najpilniejsze.

Jednak w związku z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem, należy zadbać o ograniczenie jego rozprzestrzeniania i wywoływania choroby.

Kierownik Ośrodka zwraca się z prośbą o ograniczenie kontaktów osobistych z MOPS i jeżeli to możliwe załatwianie spraw:

 

              - w rozmowie telefonicznej 87 64 45 430,

              - drogą mailową mops@urzad.augustow.pl,

              - przez ePUAP,

              - prosimy również o podanie numeru rachunku bankowego, na który można przekazać należny zasiłek.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 12.03.2020

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że Dział Świadczeń Rodzinnych będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00. Dotychczasowa praca Działu Świadczeń Rodzinnych w czwartki do godz. 17. 00 - zostaje zawieszona do odwołania.

W celu zachowania zasad bezpieczeństwa wnioski o ustalenie prawa do świadczeń - o ile jest to możliwe - należy składać drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS).

                Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 876445430

czytaj dalej na temat: Informacja

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Utworzono dnia 24.01.2020

Szanowni Państwo

Zapraszam do konsultacji społecznych Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022 Gminy Miasto Augustów. Program to zespół działań, których celem jest kompleksowe wsparcie rodzin oraz stworzenie warunków do efektywnej realizacji tego zadania.

Zawracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentem i przedstawienie sugestii, które umożliwią stworzenie dokumentu odpowiadającego potrzebom mieszkańców.

Konsultacje trwają od 23 stycznia do 6 lutego 2020r. godziny 1200. Zapraszamy do aktywnego udziału poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej za pomocą Formularza, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia:

- bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60 w Biurze Obsługi Klienta,

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 1

w pokoju nr 3,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów lub przesyłanie drogą elektroniczną na adres mops@urzad.augustow.pl w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje GPWR",

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Augustowie

Teresa Dobko

Dostawa węgla dla mieszkańców Augustowa w 2020r.

Utworzono dnia 06.12.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że Wykonawca na dostawę węgla wraz z dowozem do domów klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie na rok 2020 będzie wyłoniony bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) - zamówienie poniżej 30.000 euro.

W razie zainteresowania dostawą węgla dla mieszkańców Augustowa prosimy o złożenie oferty zgodnie z załączonym "Zapytaniem ofertowym".

 

Augustów, 06.12.2019r.

Przygotowywanie i wydawanie goracych posiłków dla mieszkańców Augustowa w 2020 roku.

Utworzono dnia 04.12.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że Wykonawca na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w punkcie Wykonawcy dla mieszkańców Augustowa na rok 2020 będzie wyłoniony bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) - zamówienie poniżej 30.000 euro.

W razie zainteresowania przygotowywaniem i wydawaniem gorących posiłków dla mieszkańców Augustowa prosimy o złożenie oferty zgodnie z załączonym "Zapytaniem o cenę".

 

Augustów, dnia 04.12.2019r.

czytaj dalej na temat: Przygotowywanie i wydawanie goracych posiłków dla mieszkańców Augustowa w 2020 roku.

Zima 2019

Utworzono dnia 24.10.2019

Szanowni Mieszkańcy Augustowa !

Pierwsze jesienne przymrozki oraz zbliżający się okres zimowy skłaniają nas do zwrócenia uwagi na problem zagrożenie dla zdrowia a nawet życia niektórych mieszkańców naszego miasta. Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych najbardziej dotykają bezdomnych, jednak nie możemy zapominać o osobach samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych. Surowe warunki klimatyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie zdrowia, nawet życia tych ludzi. Prosimy o zwracanie specjalnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Szczególnie osoby bezdomne przebywające w opuszczonych budynkach, na strychach, klatkach schodowych, domkach na terenie ogródków działkowych narażone są na zamarznięcie. Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia, nawet jeśli są pod wpływem alkoholu.

Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy : numer alarmowy- 112. Na informacje oczekujemy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, numer tel. 87 644 54 30. Można również skorzystać z czynnej całą dobę infolinii Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie - 87 643 81 27.

Już od wczesnej jesieni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował stosowne działania – pracownicy socjalni odwiedzali osoby samotne i rodziny . Rozpoznano ich potrzeby, zapewniono pomoc w postaci żywności, opału, odzieży. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej trwa zbiórka odzieży zimowej (w dobrym stanie), która sukcesywnie jest przekazywana najbardziej potrzebującym. Zachęcamy do włączenia się w akcję. Mamy nadzieję, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców oraz podjęte działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą nam uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.

Nie bądźmy obojętni!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

 

Augustów, 2019r.

 

czytaj dalej na temat: Zima 2019

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, na wykonanie remontu mieszkania w Augustowie

Utworzono dnia 23.07.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000,- euro, na wykonanie remontu mieszkania w Augustowie, zgodnie z załączonym "Zapytaniem...

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, na wykonanie remontu mieszkania w Augustowie

Raport z konsultacji społecznych

Utworzono dnia 04.01.2019

Raport z konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta Augustowa Zarządzeniem nr 1235 z dnia 14 grudnia 2018r. przeprowadził konsultacje społeczne mające na celu zebranie od mieszkańców Augustowa wniosków, uwag i opinii w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustów na lata 2019 – 2021.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało umieszczone Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie i na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie do dnia zakończenia konsultacji.

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

a) poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w przedmiocie konsultacji za pomocą Formularza, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w dniach od 14 grudnia 2018r. do 28 grudnia 2018r.:

- bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60 w Biurze Obsługi Mieszkańca,

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 1 w pokoju nr 3,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres mops@urzad.augustow.pl w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje GPPPwR",

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 14 grudnia do 28 grudnia 2018r.

Podczas konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

Karta Dużej Rodziny także dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli troje dzieci

Utworzono dnia 02.01.2019

Karta Dużej Rodziny także dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli troje dzieci
Link do strony: http://www.mopsaugustow.naszops.pl/n-zmiana-wzoru-wniosku-karta-duzej-rodziny/n,karta-duzej-rodziny-takze-dla-rodzicow-ktorzy-kiedykolwiek-mieli-troje-dzieci

czytaj dalej na temat: Karta Dużej Rodziny także dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli troje dzieci

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Utworzono dnia 14.12.2018

Szanowni Państwo,

zapraszam do konsultacji społecznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustów na lata 2019 – 2021. Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie na terenie Miasta Augustów rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w rodzinie.

Przekazujemy dokument sporządzony w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej mieszkańców Augustowa na podstawie dostępnych źródeł.

W imieniu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Augstów zawracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentem i przedstawienie sugestii, które będą wskazówkami do dalszych działań samorządu.

Konsultacje trwają od 14 grudnia do 28 grudnia 2018r. Zapraszamy do aktywnego udziału poprzez:

  • składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w przedmiocie konsultacji za pomocą Formularza:

- bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60 w Biurze Obsługi Mieszkańca,

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 1 w pokoju nr 3,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres mops@urzad.augustow.pl, w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje GPPPwR",

 

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminy Miasta Augustów

 

Teresa Dobko

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 114

W poprzednim tygodniu: 166

W tym miesiącu: 490

W poprzednim miesiącu: 381

Wszystkich: 18044

Pogoda

Zegar