Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Dane Osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
  z siedzibą przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów reprezentowany przez Kierownika Panią Jolantę Sołtys. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem telefonu 87 644 54 30 lub mailowo mops@urzad.augustow.pl

 2. Kontakt do inspektora ochrony danych, email: kontakt.itrs@gmail.com

 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie przetwarza Państwa dane osobowe w celach realizacji ustawowych zadań związanych z udzielaniem pomocy społecznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b i g RODO. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 5. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.

 6. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Administratorowi. W pozostałych przypadkach Państwa dane zostaną udostępnione organom uprawionym do tego na mocy przepisów prawa, w tym sądom, organom kontroli i in.

 7. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

 8. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

- warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie oraz wynika z przepisów prawa,

- dobrowolne w przypadku zgody, jednak podanie danych może być niezbędne do załatwienia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zegar