Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Dodatek INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie - Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

 

Kto może złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

Dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek jest przyznawany bez względu na kryterium dochodowe.

Dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Gdzie i kiedy można składać wnioski :

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie (pokój nr 1) w godzinach: 7.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, stanowiący załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisany jedynie wówczas, gdy wniosek został odrębnie podpisany podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła złożony po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie tel. 87 644-54-30, 87 643-37-65 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

 

Pod poniższym linkiem znajduje się wniosek do pobrania i klauzula RODO, którą należy dołączyć do wniosku.

http://mopsaugustow.naszops.pl/n,dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystania-niektorych-zrodel-ciepla

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zegar