Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Utworzono dnia 02.07.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika Panią Teresę Dobko.

 2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com.

 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b (RODO). W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 5. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.

 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa.

 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 10. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest:

- warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie oraz wynika z przepisów prawa,

- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 149

W poprzednim tygodniu: 178

W tym miesiącu: 375

W poprzednim miesiącu: 687

Wszystkich: 25854

Zegar