Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Program 500 plus

Utworzono dnia 25.02.2016

Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). W Augustowie realizacją zadań wynikających z ustawy będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie – Dział Świadczeń Rodzinnych. Świadczenie wychowawcze jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Kryterium dochodowe dotyczyło będzie jedynie rodziców, bądź opiekunów, którzy będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł (1.200 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Podstawę do przyznania świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. stanowić będą dochody za rok 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzory oświadczeń niezbędnych do ustalania dochodu rodziny, wymaganych w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko zawiera rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214). Wnioski dostępne będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 1 oraz na stronie http://mops-augustow.pbip.pl. Wnioski o przyznanie świadczeń będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie osobiście lub drogą elektroniczną od 1 kwietnia 2016 r. Rodzice lub opiekunowie chcący otrzymać świadczenie od kwietnia mają 3 miesiące na złożenie wniosku, wówczas MOPS ustali prawo i wypłaci należność (z wyrównaniem od kwietnia) najpóźniej w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów.
Do programu „Rodzina 500+” rodzice będą mogli dołączyć w dowolnym momencie. Wówczas MOPS wypłaci świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. Na podstawie składanych od 1 kwietnia br. dokumentów świadczenie będzie wypłacane w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych okresach prawo do świadczenia będzie ustalone na rok od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.
Wypłacane świadczenie nie będzie miało wpływu na pobierane przez rodzinę świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, w tym dodatki mieszkaniowe i energetyczne.


Więcej informacji będziemy przekazywać Państwu na bieżąco na stronach:
 - Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (mops-augustow.pbip.pl)
- Urzędu Miejskiego w Augustowie (www.urzad.augustow.pl),
- w serwisie informacyjnym www.augustow24.pl,
- w Przeglądzie Powiatowym.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 65

W poprzednim tygodniu: 85

W tym miesiącu: 177

W poprzednim miesiącu: 448

Wszystkich: 9210