Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Świetlica "Nasza Ostoja"

Placówka wsparcia dziennego Świetlica ,,Nasza Ostoja” mieści się w budynku przy ul. Nowomiejska 41, tel. 0-87 643 04 64, e-mail:mops.naszaostoja@urzad.augustow.pl Zajęcia w świetlicy prowadzone są :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9oo do 17oo.
Świetlica funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.). Celem Świetlicy  jest  zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności przez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego.

Z placówki korzystają dzieci i młodzież z terenu miasta Augustowa potrzebujący wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką oraz w prawidłowych relacjach społecznych, rodzinnych, emocjonalnych.

Dysponujemy 30 miejscami dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wychowankowie są przyjmowani: bez skierowań, na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica. Wychowankowie mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie, szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych MOPS itp. oraz organizacje pozarządowe.  

Przez cały rok realizujemy różne formy aktywizacji dzieci w życiu społecznym i rówieśniczym, poznajemy uroki naszego miasta, regionu i kraju. Dzieci rozwijają swoje umiejętności, zainteresowania podczas różnorodnych zajęć artystycznych. W wolnym czasie wspólnie wychodzimy do kina, uczestniczymy w zajęciach sportowych, bawimy się i uczymy, zarówno solidnego wypełniania obowiązków szkolnych, jak i domowych.

W Świetlicy pielęgnujemy najważniejsze wartości: szacunek do innych, poszanowanie godności każdego człowieka, tolerancję.

W naszej placówce dzieci i młodzież uczą się współpracy bez rywalizacji. Świetlica to miejsce, gdzie rodzą się przyjaźnie na wiele lat, a nabyte umiejętności dają siłę do prawidłowego funkcjonowania w życiu dorosłym.

 

 

7 sierpnia 2019r. dzieci uczęszczające do placówki wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowi wyjechały na warsztaty profilaktyczne do miejscowości Radzie w gminie Jaświły.

Wspólny wyjazd jest zawsze okazją do mocniejszej integracji grupy. Połączenie rekreacji z warsztatami profilaktycznymi wpłynęło na wzrost motywacji do udziału w zajęciach. Już podczas podróży autokarem dzieci kształtowały umiejętności prawidłowego zachowywania się podczas podróży, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, respektowania obowiązujących zasad. W czasie wspólnego wyjazdu uczestnicy uczyli się jak organizować czas wolny zarówno indywidulanie, jak też z kolegami.

Z reguły dzieci uczestniczą w zajęciach profilaktycznych w szkole bądź w Świetlicy. Warsztaty w nowym miejscu, położonym w pięknym krajobrazie były atrakcyjną formą pracy. Kontakt z przyrodą i ciekawe miejsce sprawiły, że uczestnicy wyjazdu chętnie pracowali podczas warsztatów.

Zajęcia pod tytułem „Mam tę moc” miały na celu kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym. Odważne angażowanie się w różne wydarzenia jest bardzo cennym doświadczeniem, jednak w przyjmowaniu nowych obowiązków ogromną barierę stanowi zaniżona samoocena. Warsztaty miały na celu ukazanie potencjału uczestników i wyposażenie w „siłę” do podejmowania nowych zadań. W zajęciach uczestniczyły dzieci i opiekunowie. Nowe zadnia podczas zajęć pokazały ile potencjału jest w uczestnikach. Zajęcia przeplatane były zabawami integracyjnymi, które stanowiły wesołą formą odpoczynku od intensywnej pracy.

Na zakończenie warsztatów nagrodą za pracę była przejażdżka bryczkami, ognisko, zabawy integracyjne. Większość uczestników po raz pierwszy jechało bryczkami. Kontakt z naturą, zwierzętami, piękne widoki wpłynęły na uczestników relaksacyjnie i regeneracyjne. Odpoczynek, relaks, praca nad właściwymi postawami społecznymi było bardzo cennym doświadczeniem.

Uczestnicy warsztatów wyrazili bardzo duże zadowolenie z warsztatów w zaproponowanej formule, planowali kolejne spotkanie z prowadzącymi warsztaty.

Zaplanowane cele warsztatów profilaktycznych zostały osiągnięte:

- uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat własnych emocji i w jaki sposób radzić sobie z nimi w trudnych sytuacjach,

- podczas warsztatów uczestnicy budowali wyższe poczucie własnej wartości poprzez poznawanie swoich mocnych stron,

- przeprowadzenie warsztatów pozwoliło na możliwość skorzystania przez uczestników wyjazdu z pomocy specjalistycznej,

- nastąpił wzrost aktywności społecznej uczestników,

- integracja uczestników wyjazdu.

- rodziny wieloproblemowe otrzymały pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Kształtowanie postaw otwartości i integracji społecznej było prowadzone od momentu zbiorki w Świetlicy poprzez udział w warsztatach i w trakcie przejażdżki bryczkami. Uczestnicy zadania zdobyli wiedzę i umiejętności do wykorzystania w przyszłości. Doświadczenia zdobyte podczas wyjazdu wskazują na dużą skuteczność profilaktyki prowadzonej w formie wyjazdu. Profilaktyka prowadzona w formie wspólnego wyjazdu, integracji wpłynęła na większą motywacje w aktywnym udziale w warsztatach.

 

Warsztaty profilaktyczne w formie wyjazdu zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie w ramach zadania „Poznaje świat dobrych emocji” wspófinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

              

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zegar